SPREMEMBA NAZIVA IN SEDEŽA DRUŽBE

Spoštovani,    

Družba UNICREDIT LEASING, leasing, d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 1628852000 je skladno z odločitvijo svojih novih lastnikov, družbe APS Group, spremenila naziv, sedež družbe in kontakte. Nov naziv in naslov družbe se glasi:    

APS FINANCE ADRIA d.o.o. 
Ulica Vita Kraigherja 005
2000 Maribor
    

Sprememba je vpisana v sodni register pristojnega sodišča v Ljubljani in je pričela veljati z dnem 22.07.2022.
     
Ostali podatki o družbi kot so matična številka, davčna številka, številka TRR itd., se ne spremenijo.
 
Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na novih telefonskih številkah: +386 2 292 75 50 in +386 2 292 75 51, ali po elektronski pošti: info@aps-adria.si . Nova spletna stran je dosegljiva na www.aps-adria.si .    

Omenjene spremembe ne vplivajo na potek pogodb/e, ki jih/jo imate sklenjene/o z lizing družbo.  

Zaradi navedene spremembe, vas naprošamo, da na katerikoli registracijski organizaciji izvedete spremembo imena družbe v prometnem dovoljenju. 

Stroške povezane s spremembo prometnega dovoljenja, vendar brez stroškov zavarovanja in letne dajatve, vam bomo v celoti poravnali. 
Po opravljeni spremembi nam pošljite kopijo novega prometnega dovoljenja in račun, na podlagi katerih vam bomo nemudoma povrnili strošek spremembe.    

Lep pozdrav                                                                                           APS FINANCE ADRIA d.o.o.